عزاداري محرم 1394 يزد

آخرين نوحه خواني استاد حسين سعادتمند

حسين سعادتمند نامي آشنا در نوحه خواني ست، هر زمان صحبت از عزاداري و سينه زني مي شود نام او مترادف با هيئت فهادان يزد خواهد آمد. او نوحه خواني صاحب سبك و تاثير گذار بود به طوريكه در يزد او را اسطوره نوحه خواني ناميدند. نوحه هاي وي بر زبان هر پير وجواني در يزد جاري است و استانهاي ديگر نيز از سبك و شيوه نوحه خواني او تقليد ميكنند