روابط عمومي سازمان آذين بندي شهرداري يزد

آذين بندي پايه هاي روشنايي شهداي محراب

به گزارش روابط عمومي سازمان آذين بندي پايه هاي روشنايي  تير چراغ برق هاي خيابان كاشاني از شهداي محراب تا ميدان ابوذر به پايان رسيد .اين پروژه كه بنام روشنايي به سبك لاله هاي واژگون شهرت دارد به مناسبت عيد سعيد غدير خم در اين محور مورد بهره برداري قرار گرفت