روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد 

آغاز عمليات احداث پارك درون محله اي در خيرآباد

عمليات احداث پارك درون محله اي شهرك امام رضا(ع) خيرآباد با اعتباري بالغ بر يك ميليارد ريال آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد با اعتباري بالغ بر يك ميليارد ريال، عمليات ساخت پارك درون محله اي شهرك امام رضا(ع) خيرآباد آغاز شد.

احداث اين پارك از سوي ناحيه يك منطقه سه شهرداري با هدف لزوم ايجاد فضاي سبز جهت بهبود شرايط زيست محيطي، ارتقاء سلامت و فراهم نمودن محيط هاي شاداب براي تفريح و گذراندن اوقات فراغت شهروندان به انجام مي رسد و انتظار مي رود تا پايان آذر ماه سالجاري به بهره برداري برسد.

فضاهاي نشيمن و استراحت، محيطي براي بازي كودكان و فضاي سبز از امكانات پارك در دست احداث شهرك امام رضا(ع) خيرآباد مي باشد