روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد

احساس امنيت گردشگران در سايه مراقبين آثار تاريخي

جلسه توجيهي در زمينه پيشبرد اهداف صنعت گردشگري و امنيت گردشگران با حضور نيروهاي يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد برگزار گرديد. 


به گزارش روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد به منظور ارتقاي اهداف سازماني و بهبود روند فعاليت نيروهاي اداره كل جلسه توجيهي در زمينه نحوه برخورد با گردشگران داخلي و بويژه گردشگران خارجي با حضور نيروهاي يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد برگزار گرديد.

سرپرست معاونت گردشگري در اين خصوص افزود: نظر به اينكه مراقبين آثار تاريخي يگان حفاظتاداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد بطور شبانه روزي در مناطق مختلف بافت تاريخي اقدام به گشت زني مي نمايند و بطور طبيعي در طول مسير هاي گردشگري با تعداد زيادي از گردشگران روبرو خواهند شد در نتيجه اين اداره كل در صدد استفاده بهينه از اين فرآيند در آمد و طي برنامه ريزي هاي صورت گرفته مقرر گرديد كليه نيروهاي يگان حفاظت آموزش هاي لازم در زمينه نحوه برخورد با گردشگران و نحوه بررسي اوليه درخواست ها و مشكلات احتمالي داده شود.

سيد مصطفي فاطمي بيان نمود: بنا به نياز جامعه امروز و نظر به افزايش ورود گردشگران خارجي به كشور و بويژه شهر تاريخي يزد طي برنامه ريزي هاي صورت گرفته از سوي اين اداره كل براي مراقبين آثار يگان حفاظت دوره هاي آموزش زبان انگليسي و مكالمه نيز در دستور كار قرار گرفته است.

فاطمي در ادامه افزود: اين جلسه با محوريت توجيه و آموزش ساز و كار برخورد نيروهاي اين اداره با گردشگران و همكاري و همياري همه جانبه نيروهاي يگان حفاظت با نيروهاي امنيتي و انتظامي در بحث تامين امنيت اين گردشگران كه به نوعي مي توان گفت: آيينه فرهنگ و رفتار ما هستند و اين رفتار و مهمان نوازي را به جابجاي اين كره خاكي انتقال خواهند داد كه در صورت مثبت بودن پيام، اين تأثيرات فرهنگي در صنعت گردشگري باعث" ايجاد زمينه صلح و دوستي بين ملت ها مي باشد.

شايان ذكر است در اين جلسه كه در محل سالن كنفرانس اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد برگزار گرديد رئيس حراست، فرمانده يگان حفاظت اداره كل و حدود سي نفر از پرسنل يگان حفاظت حضور داشتند