سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي استانداري يزد

اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي كشور به استان‌ها واگذار مي‌شود

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز دوشنبه 4 آبان ماه، جلسه هماهنگي واگذاري اختيارات به دستگاه‌هاي اجرايي استان و واحدهاي استاني با حضور سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي و مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين‌الملل استانداري و نمايندگان دستگاه‌هاي مشمول تصويب‌نامه هيئت‌وزيران در دفتر سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي استانداري برگزار شد.


«سيد علي عزالديني» در اين جلسه ضمن تسليت ايام شهادت حضرت امام زين‌العابدين (ع) اظهار داشت: هيئت دولت تدبير و اميد به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصول 134 و 38 قانون اساسي، وزيران و رؤساي مؤسسات و مديران عامل شركت‌هاي دولتي را موظف نموده است با هماهنگي معاونت حقوقي رئيس‌جمهوري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت كشور وظايف و اختياراتي را كه واگذاري آن‌ها منع قانوني ندارد، به واحدهاي استاني مربوط در استان‌ها واگذار كنند.

عزالديني ادامه داد: در حال حاضر 52 وظيفه از اختيارات وزارتخانه‌هاي مختلف با تصويب هيئت دولت به واحدهاي استاني تفويض اختيار شده كه اين مصوبه در راستاي تمركززدايي فعاليت‌هاي اجرايي و تبيين خط‌مشي‌هاي دولت به تصويب رسيده است.

گفتني است در ادامه اين جلسه هركدام از نمايندگان دستگاه‌هاي مشمول تصويب‌نامه هيئت‌وزيران به بيان ديدگاه‌ها و نظرات خود در مورد نحوه تعامل با سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مرتبط پرداختند