روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعياداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

اردكان چشم به راه سرمايه گذار در صنعت گردشگري

با همكاري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و بخش خصوصي تأسيسات اقامتي، پذيرايي و مجموعه هاي گردشگري و تفريحي در شهرستان اردكان احداث مي شود. 


به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعياداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد معاون برنامه ريزي و سرمايه گذاري اين اداره كل طي بازديد از پروژه هاي سرمايه گذاري شهرستان اردكان عنوان كرد: سرمايه گذاري در تاسيسات گردشگري شهرستان آهنگ كندي داشته است كه حل اين موضوع تعامل و همكاري مسئولين شهرستان و استان از يك سو و بخش خصوصي از سوي ديگر را مي طلبد.

محمدرضا نصيري افزود: اين شهرستان نيازمند تاسيسات اقامتي و پذيرايي و مجموعه هاي گردشگري و تفريحي نظير هتل، رستوران سنتي، تالار پذيرايي، تفرجگاه و ساير مكانهاي تفريحي و گردشگري مي باشد.

وي خاطرنشان ساخت: برخي از اين نيازها در داخل بافت تاريخي اردكان مي تواند با حفظ وضعيت موجود بافت برنامه ريزي و ايجاد گردد و برخي ديگر در مكانهاي مناسب حاشيه شهر و روستاهاي گردشگري شهرستان قابليت اجرا دارد.

اين مقام مسئول در ديدار با معاون فرماندار اردكان گفت: بخش خرانق با وجود كاروانسرا، قلعه، منارجنبان و كوير زرين از بي نظيرترين مناطق گردشگري ايران است كه بهره گيري مناسب از آن به عمل نيامده است و لازم است نقشه راه مناسبي براي آن تعريف كرد تا امكان بهره برداري مناسب از آب انبارها، حمام و ساير اماكن موجود در بافت تاريخي شهرستان مهيا شود.

نصيري همچنين با توجه به ويژگي بخش عقدا و بافت تاريخي مناسب اين شهر لزوم پيگيري ثبت بافت تاريخي عقدا و برنامه ريزي جهت ايجاد تاسيسات گردشگري و كمپ گردشگري با وجود روستاهاي هدف گردشگري مانند روستاي  زرجوع در اين بخش را خواستار شد.

لازم به ذكر است: شهرستان اردكان داراي 50 هكتار بافت تاريخي زيبا و ديدني است كه پتانسيل عمده اي جهت جذب گردشگران داخلي و خارجي را دارد و با برنامه ريزي صحيح مي توان بالاترين بهره برداري را از آن به عمل آورد.