روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان يزد

از 11 نهالستان مجوز دار استان 8 نهالستان با ظرفيت 15 ميليون اصله نهال در مهريز وجود دارد

مدير جهادكشاورزي شهرستان مهريز از توليد نزديك به 90  درصد نهال هاي استان در اين شهرستان خبر داد و گفت از 11 نهالستان مجوز دار سطح استان 8 نهالستان با ظرفيت توليد 15 ميليون اصله نهال مجوز در اين شهرستان قرار دارد

به گزارش روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي استان يزد كاميار رسولي با بيان اينكه اين شهرستان با داشتن پتانسيل هاي بالقوه در امر توليد نهال پسته از ديرباز يكي از مراكز مهم پرورش اين نهال در استان بوده است افزود: با در نظر گرفتن مقدار كل نهال توليدي پسته استان در سال جاري به ميزان 15 ميليون اصله ، 90  درصد آن يعني 13.5 ميليون نهال مجوز دار پسته در اين شهرستان توليد و علاوه بر رفع نياز داخلي شهرستان بيش از 90درصد آن به ديگر شهرستان ها و استانها صادر مي گردد.