روابط عمومي استانداري يزد

استاندار يزد از نمايشگاه بنياد بركت در تهران بازديد كرد

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز يك‌شنبه 26 مهرماه «سيد محمد ميرمحمدي» از نمايشگاه بنياد بركت وابسته به ستاد فرمان حضرت امام (ره) بازديد كرد و با اقدامات انجام‌شده توسط اين بنياد از نزديك آشنا شد.

در جريان اين بازديد «عارف نوروزي» مديرعامل بنياد بركت و ديگر مديران ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) گزارشي از اقدامات انجام‌شده اين بنياد در حوزه‌هاي مختلف ارائه كردند.

گفتني است بنياد بركت مجموعه‌اي تحت حمايت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) است كه در راستاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري، به‌منظور كمك و همياري براي بهبود و ارتقاي توانمندي اقتصادي و كارآفريني افراد، گروه‌ها و واحدهاي كسب‌وكار مستعد فعاليت و در راستاي تحقق اهداف سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران تشكيل‌شده است