روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان البرز

استقبال خواهران از چهاردهمين آزمون سراسري قرآن و عترت

به گزارش روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان البرز، خواهران استقبال گسترده اي درچهاردهمين آزمون قرآن وعترت دارند.


سرپرست معاونت قرآن و عترت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان البرز از استقبال گسترده خواهران خبر داد و گفت: همانطور كه انتظار مي رفت 81 درصد از متقاضيان در آزمون قرآن و عترت را خواهران تشكيل دادند.

حجت الاسلام و المسلمين محمود دهقاندار گفت: با توجه به اينكه خواهران نسبت به برادران در مؤسسات قرآن و عترت بيشتر فعاليت دارند، به همان ميزان نيز تعداد متقاضيان خواهر در اين آزمون نيز افزايش داشته است.

دهقاندار افزود: لازم به يادآوري است كه چهاردهمين آزمون قرآن و عترت در تاريخ 22 آبان 1394 همزمان با سراسر كشور در 8مركز آزمون در سطح استان البرز برگزار خواهد شد