سازمان رفاهي تفريحي شهرداري يزد

اعلام فراخوان بدنه سازي

به گزارش روابط عمومي سازمان فراخوان بدنه سازي پل بلوار رشتي اعلام شد.جهت دريافت اطلاعات بيشتر به قسمت فراخوان سايت سازمان مراجعه فرمائيد