با كسب درجه عالي 

اولين دانشجوي دكتراي مهندسي معدن دانشگاه يزد از پايان‌نامه خود دفاع كرد


به گزارش دريافتي از دانشكده مهندسي معدن و متالورژي دانشگاه يزد موضوع اين پايان‌نامه بر اساس يكي از مشكلات اصلي موجود در صنعت نفت كشور يعني افزايش برداشت از مخازن نفتي تعريف شده بود. عمليات شكست هيدروليكي، يكي از روشهاي افزايش بازده چاههاي نفت و گاز محسوب مي‌شود. در اين عمليات، سيال با نرخ تزريقي نسبتاً بالا درون چاه پمپ مي‌شود. عمليات پمپ كردن تا جايي ادامه مي‌يابد كه فشار به حدي برسد كه باعث ايجاد و سپس گسترش شكافي در ديواره چاه شود. اين شكستگي‌ها موجب افزايش نفوذپذيري در مخزن و در نتيجه افزايش توليد مي‌شود. ارتقاي استفاده از اين تكنولوژي در سال ۲۰۱۳ باعث افزايش درآمد نقت آمريكا به حدود ۶۲۴ ميليارد دلار (فروش نفت ايران در سال ۲۰۱۲ تنها ۶۹ ميليارد دلار بوده است) شده است. بومي‌سازي اين تكنولوژي هزينه توليد را كاهش و ميزان برداشت از ذخاير را افزايش مي‌دهد و سود هنگفتي را براي كشور به ارمغان مي‌آورد


در ادامه گزارش آمده است در طي انجام اين پايان‌نامه ۴ مقاله در كنفرانس‌هاي داخلي و بين‌المللي به همراه ۱۱ مقاله در مجلات معتبر ملي و بين‌المللي ارائه شد. كه از اين تعداد ۴ مقاله كنفرانسي و ۴ مقاله علمي پژوهشي و آي‌اس‌آي داراي پذيرش نهايي هستند و ۷ مقاله علمي پژوهشي ارسال شده ديگر در حال داوري و بررسي است. شايان ذكر است در اين دفاعيه از گروه مهندسي استخراج معدن، دكتر محمد فاتحي مرجي و دكتر عليرضا ياراحمدي بافقي به عنوان استادان راهنما و دكتر جواد غلام‌نژاد به عنوان مشاور، دكتر رضا رحمان‌نژاد و دكتر عليرضا باغبانان به عنوان داور به ترتيب، از دانشگاه‌هاي كرمان و اصفهان و دكتر عليرضا فتوحي از دانشگاه يزد حضور داشتند