معاون برنامه ريزي،‌ اداري و مالي فرماندار يزد

ايجاد و حفظ اشتغال از مهمترين برنامه هاي دولت تدبير و اميد است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، كارگروه تخصصي اشتغال شهرستان يزد به رياست معاون برنامه ريزي،‌ اداري و مالي فرمانداري و با حضور اعضاء اين كارگروه تشكيل شد.

" افسانه شهابي پور" در اين جلسه با بيان اينكه بايد علل عدم اشتغال زايي مناسب با توجه به تسهيلات ارائه شده بررسي شود اظهار داشت: با توجه به تسهيلات ارائه شده به افراد متقاضي و كارآفرينان از سوي دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها متأسفانه شاهد برخي از انحرافات در زمينه ايجاد اشتغال مي باشيم.

معاون برنامه ريزي،‌ اداري و مالي فرماندار يزد افزود: كارگروه اشتغال نقش بسيار مهمي را در تحقق اهداف و سياستهاي دولت در روان سازي و تسهيل فضاي كسب و كار دارد كه اميدواريم با تلاش و همراهي دستگاه هاي اجرايي عضو در آينده شاهد كاهش مشكلات موجود نيز باشيم.

وي به برنامه هاي دولت تدبير و اميد براي ايجاد و حفظ اشتغال اشاره كرد و تصريح كرد: در بحث اشتغال با توجه به قوانين و مقررات به دنبال بهبود محيط كسب و كار و همچنين از حمايت از توليد كنندگان و فروشندگان كم سرمايه هستيم.

" شهابي پور " در پايان ضمن تقدير از عملكرد مثبت موسسات مالي و اعتباري به ويژه صندوق كارآفريني اميد در اعطاي تسهيلات به افراد جوياي كار گفت: برخي از موسسات مالي و اعتباري در بايد در جهت پويايي اقتصاد شهرستان حركتي كرده و از تمام منابع خود براي بهبود وضعيت اشتغال گام هاي ارزشمندي بردارند.

در اين جلسه مدير موسسه كارآفريني و اشتغالزايي نگار نصر در خصوص اهداف و عملكرد موسسه اطلاعاتي را ارائه نمودند و در ادامه سرپرست صندوق كار آفريني اميد، گزارشي را درخصوص عملكرد صندوق در سال گذشته و شش ماهه سال جاري ارائه نمودند