روابط عمومي شهرداري ميبد

بازديد سرزده شهردار ميبد از كتابخانه مركزي

 به گزارش روابط عمومي شهرداري ميبد، روز گذشته نقيبي زاده شهردار ميبد به اتفاق تعدادي از پرسنل اين شهرداري از كتابخانه مركزي ميبد بازديد كردند.

گفتني است در اين ديدار، نقيبي زاده ضمن بازديد از بخش هاي مختلف كتابخانه مركزي از جمله سالن مطالعه، مخزن كتاب، بخش كودكان و ... از نزديك در جريان پاره اي از مشكلات كتابخانه مركزي قرار گرفت و در خصوص همكاري هاي لازم قول مساعد داد