روابط عمومي فرمانداري يزد

بازديد سرزده معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرماندار يزد از نانوايي ها منطقه آزاد شهر

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،‌ " افسانه شهابي پور" به همراه نمايندگان مركز بهداشت و اتحاديه صنف نانوايان از نانوايي هاي منطقه آزاد شهر به صورت سرزده بازديد نمود.

در اين بازديد معيارهاي مربوط به ارتقاي كيفيت و نيز رعايت استانداردهاي مورد نظر از جمله وزن قانوني، عدم استفاده از جوش شيرين و ساير افزودني‌هاي غيرمجاز، رعايت موازين بهداشتي، ساعت كاري و نرخنامه مدنظر قرار گرفت.