سفر هيأت سوييسي به يزد

بازديد مسؤولان دانشگاه EPFL سوييس از دانشكده معماري دانشگاه يزد

اين هيأت سوييسي كه متشكل از پاتريك ابيشر، رييس دانشگاه EPFL فرانكو ويگليوتي، عضو ارشد EPFL در شعبه خاورميانه، مادلين وان هلتسن، رييس امور رسانه‌اي EPFL و اشتفان دكوتر، مدير امور بين‌الملل EPFL بود ديداري نيز با رييس اين دانشكده داشتند. دكتر سيد محمدحسين آيت اللهي، رييس دانشكده هنر و معماري دانشگاه يزد در اين ديدار به معرفي كامل دانشكده هنر و معماري و اقدامات انجام گرفته در آن پرداخت. هيأت سوييسي نيز به معرفي دانشگاه خود پرداختند و درباره زمينه‌هاي مشترك همكاري ميان دو دانشگاه گفتگوهايي انجام گرفت. رييس دانشگاه EPFL در گفتگو با خبرنگار روابط عمومي دانشگاه يزد عنوان كرد: ما تاكنون شهر يزد را نديده بوديم و اين شهر از نظر من يك شهر شگفت‌انگيز است. پاتريك ابيشر ادامه داد: براي ما جالب بود كه فضاي آموزشي اين دانشكده در يك بافت سنتي و تاريخي قرار دارد و اين مي‌تواند الهام بخشي ذهني براي دانشجويان داشته باشد. وي درباره بازديد خود از شهر يزد و پارك علم و فناوري گفت: اين بازديدها من را تحت تأثير قرار داد و براي من جالب بود كه اين فضاي علمي در اختيار كودكان و نوجوانان مشتاق هم قرار گرفته است و خاطره خوبي برايم رقم خورد و حتما بازهم به يزد خواهم آمد