وابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

بازديد مسئول امور نمايشگاهي موزه هاي آلمان از خانه صدرالعلما به عنوان موزه منطقه اي يزد

مسئول امور نمايشگاهي موزه هاي آلمان از محل موزه منطقه اي يزد واقع در خانه تاريخي صدرالعلما بازديد كرد. 


به گزارش روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد سوزان آنن مسئول امور نمايشگاهي موزه هاي آلمان در سفر به استان يزد از بخش باستان شناسي و بانك سفال استان واقع در خانه شكوهي، باغ جهاني پهلوان پور، بافت تاريخي يزد و تعدادي از بناهاي تاريخي و با ارزش شهر يزد  بازديد نمود و در جريان فعاليت هاي انجام شده در حوزه باستان شناسي استان قرار گرفت.


وي و هيئت همراه از محل خانه تاريخي صدرالعلما واقع در خ امام خميني (ره) و خانه هاي پيرامون آن بازديد كردند. در اين بازديد وي در جريان روند فعاليت هاي انجام شده در راستاي تبديل اين خانه تاريخي به موزه منطقه اي يزد قرار گفت كه با توجه به موقعيت مكاني بنا در محور تاريخي ميدان اميرچقماق تا مسجدجامع و بازار تاريخي و قرارگيري در عرصه ثبت جهاني، بسيار مورد توجه واقع شد و وي بر ادامه عمليات استحكام بخشي و پاكسازي بنا تأكيد نمود.

در ادامه در نشستي كه با حضور شرافت مديركل ميراث فرهنگي، ذاكري نيا معاون ميراث فرهنگي اداره كل و آزادي مدير شركت توسعه گردشگري استان برگزار شد گزارشي در خصوص طرح پيشنهادي اجراي بخش هاي موزه منطقه اي ارائه گرديد و پيرامون آن بحث و تبادل نظر به عمل آمد و مقرر شد به منظور محقق نمودن اين كاربري طرح محتوايي موزه منطقه اي با محوريت نساجي بومي يزد و منطقه و با استناد به اسناد تاريخي از جمله سندهاي مربوط به غياث الدين نقشبند كه در دوره صفويه آثار نفيسي از خود به جاي گذاشته، تهيه گردد