پارك علم و فناوري يزد

بازديد هيات سوئيسي دانشگاه EPFL از پارك علم و فناوري يزد

هيات سوئيسي دانشگاه EPFL 21مهر در پارك علم و فناوري يزد حضور يافتند.

به گزارش روابط عمومي پارك علم و فناوري يزد، هيات سوئيسي متشكل از پاتريك ابيشر، رئيس دانشگاه EPFL فرانكو ويگليوتي، عضو ارشد EPFL در شعبه خاورميانه، مادلين وان هلتسن، رئيس امور رسانه اي EPFL و اشتفان دكوتر، مدير امور بين الملل EPFL از قسمتهاي مختلف پارك علم و فناوري يزد بازديد كردند.

در ابتداي اين بازديد گزارشي از سوابق و فعاليتهاي پارك از ابتداي تاسيس تاكنون به سمع و نظر هيات بازديد كننده رسيد و پيرامون زمينه هاي همكاري مشترك بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 در ادامه نيز اين هيات از پارك علمي كودك و نوجوان، مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات و ساختمان چند مستاجره بازديد به عمل آورده و از نزديك با فعاليتهاي شركتهاي مستقر آشنا شدند