روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان  يزد

بافت تاريخي شهر يزد بهسازي و ساماندهي مي شود

يكصد و پنجاه نفر از نمايندگان مجلس خواستار اختصاص اعتبار جهت بهسازي و ساماندهي بافت تاريخي شهر يزد شدند. 


به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان محمدمهدي شرافت عنوان كرد: در راستاي حفظ و حراست از بافت ارزشمند و تاريخي شهر يزد، محمدصالح جوكار نماينده مردم يزد در مجلس شوراي اسلامي طي نامه اي باامضاي يكصد و پنجاه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستار تأمين اعتبار لازم جهت بهسازي و ساماندهي بافت تاريخي شهر يزد شدند.

مديركل ميراث فرهنگي استان به نمايندگي از حافظان و دوستداران مجموعه بافت تاريخي، از تلاش و زحمات دكتر صالح جوكار نماينده مردم يزد در مجلس و شوراي اسلامي و ديگر نمايندگان تشكر و قدرداني كرد و اظهار اميدواري كرد با پيگيري هاي انجام شده در مجلس شوراي اسلامي براي همفكري و همراهي در مقياس ملي و جلب نظر نمايندگان اقصي نقاط كشور گام هاي موثري برداشته شود