در جلسه امروز هيأت مميزه دانشگاه يزد

 با ارتقاي مرتبه دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه موافقت شد

دكتر صادق زادهدكتر ابراهيمي


بر اين اساس مرتبه هاي علمي دكتر محمدعلي صادق‌زاده عضو هيات علمي دانشكده فيزيك و دكتر سعيد ابراهيمي عضو هيات علمي دانشكده فني و مهندسي به مرتبه دانشياري ارتقا يافت. معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي و دبير هيأت مميزه دانشگاه يزد با اعلام اين خبر، در پيام هاي جداگانه اي اين موفقيت ها را تبريك گفت. در پيام دكتر قاسم بريد لقماني آمده است: "از اينكه در پرتو تلاش مستمر و دانش افزايي و پژوهش­ گرايي چشمگير خود و پي گيري خدمات علمي و آموزشي و اثر­ گذاري فكري و فرهنگي در سطوح مختلف دانشگاه و جامعه، توانسته ايد شرايط  لازم  را براي ارتقاي درجه علمي  احراز كنيد جاي بسي خوشوقتي است. بدين وسيله، اين توفيق ارزنده را كه متكي به لطف الهي و مبتني بر كوشش فردي و انگيزه معنوي حضرت­ عالي است تبريك گفته مزيد توفيقات شما را در ادامه پژوهش و خدمت علمي، از حضرت احديت خواستار است." شايان ذكر است از ۴۰۹نفر عضو هيأت علمي دانشگاه يزد هم اكنون ۱۶ نفر با مرتبه استادي، ۹۲ نفر با مرتبه دانشياري، ۲۶۹ نفر با مرتبه استادياري و ۳۲ نفر نيز با مرتبه مربي به كار تدريس و پژوهش مشغولند