معاون توسعه ورزش اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

بدمينتون يزد بايد به دوران طلايي و اوج خود برگردد

معاون توسعه ورزش اداره كل ورزش و جوانان استان يزد گفت: بايد با يك برنامه خوب، منسجم ، تلاش و همدلي، بدمينتون به دوران طلايي نه چندان دور خود برگردد

در نشستي با حضور ابوالفضل كارگر معاون اداره كل ورزش و جوانان استان يزد ، داود فتح آبادي رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان يزد ، سيد احمد هاشمي رئيس گروه توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي و رضا نارگاني مسئول روابط عمومي و كارشناس ارزياب عملكرد هيات هاي ورزشي اداره كل ورزش و جوانان استان ، ضرابي زاده و كاظمي نسب رئيس هيات بدمينتون استان و شهرستان يزد و جمعي از اعضاء هيات بدمينتون در خصوص وضعيت اين رشته در استان و شهر يزد و چگونگي توسعه و گسترش اين رشته ورزشي بحث و تبادل نظر شد.

معاون توسعه ورزش اداره كل ورزش و جوانان استان يزد در اين نشست گفت: استان يزد در اين رشته داراي استعداد بالايي است، بر همين اساس داشتن برنامه  براي كشف استعدادها و پرورش مستعدين بايد در اولويت قرار گيرد.

ابوالفضل كارگر افزود: بايد با برنامه ريزي و تلاش از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود به خوبي استفاده كرد و در راستاي توسعه و ارتقاء اين رشته ورزشي گام برداشت.

وي اظهار داشت: استان يزد در گذشته يكي از قطب هاي بدمينتون كشور بوده و چند سالي است كه از دوران طلايي و اوج خود فاصله گرفته كه بايد تلاش شود تا بار ديگر شاهد افتخارآفريني جوانان يزدي در ميادين مختلف و حضور بدمينتون بازان يزدي در تيم هاي ملي باشيم.

در ادامه اين نشست حاضرين در جلسه به بيان مسائل و مشكلات و نظرات خود پرداخته و در اين خصوص به بحث پرداختند