روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد

براي اولين بار در ايران: بهره برداري از پل عابر پياده با امكانات ويژه از سوي شهرداري يزد

براي اولين بار پل عابر پياده با امكانات ويژه و با صرف هزينه اي بالغ بر 24 ميليارد ريال با مشاركت شهرداري و بخش خصوصي، در ابتداي بلوار طالقاني از طرف ميدان آزادي مورد بهره برداري قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد پل عابرپياده مكانيزه با شرايط ويژه كه داراي چهارپله برقي، سيستم هاي سرمايش و گرمايش، صوت و دوربين مداربسته مي باشد با مشاركت شهرداري و بخش خصوصي به بهره برداري رسيد.

خاطرنشان مي شود اين پل عابرپياده كه در ابتداي بلوار طالقاني يزد از طرف ميدان آزادي احداث شده، در نوع خود اولين نمونه ايست كه در ايران به اجرا در آمده و بدنه داخلي آن از mdf و سقف آن از كناف و پوشش كف آن از گليم مي باشد.

شايان ذكر اينكه نماي بيروني پل عابر پياده مذكور از سنگ ساخته شده است.

اين پل كه بخش خصوصي با سرمايه گذاري 24 ميليارد ريال احداث نموده و تا هفت سال اجازه بهره برداري از آن را دارد، علاوه بر تأمين مسير عبور امن براي عابران پياده، كاربريهايي از قبيل تبليغات بيلبوردي و امكان برپايي گالري هاي نقاشي و عكاسي نيز دارد.

گفتني است ساعت كار اين پل كه 40 متر طول و چهار متر عرض دارد از ساعت 7 تا 23:30 مي باشد.