روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد

برخورد شديد سه دستگاه خودروي سواري


پرسنل امداد و نجات از ايستگاه شماره 8  مقارن ساعت  13:51  روز بيست و پنجم مهر ماه جهت امداد رساني به سه دستگاه خودروي سواري به بلوار پاكنژاد كوچه زيتون اعزام شدند  .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، اين حادثه در اثر برخورد شديد يكدستگاه خودروي 206 به خودروي سمند و متعاقب آن برخورد سمند به خوردروي هيوندا آوانته  كه از خيابان  فرعي به داخل بلوار در حركت بود اتفاق  مي افتد  كه در جريان اين حادثه و برخورد 206  به سمند و  نشت گاز از خودروي سمند و احتمال آتش سوزي ، آتش نشانان ضمن ايمن سازي محل اقدام به بيرون آوردن مخزن گاز از داخل خودرو نموده و سپس شير گاز را بسته و از وقوع حريق در محل جلوگيري نمودند .

خوشبختانه در اين حادثه آسيب جاني به سرنشينان سه  دستگاه خودرو وارد نشد