روابط عمومي ثبت احوال استان يزد

 برگزاري اردوي تفريحي فرهنگي خانواده ثبت احوال استان يزد

همزمان با روز خانواده هفتمين اردوي بزرگ فرهنگي تفريحي خانوادگي كاركنان ثبت احوال استان يزد روز گذشته در باغ پهلوان پور مهريز برگزار شد .


در اين برنامه يك روزه هفتاد نفر از كاركنان اين ارگان به همراه خانواده خود حضور داشتند و يك روز با صفا را در كنار خانواده خود و همكاران سپري كردند . 

مدير كل ثبت احوال استان ضمن خير مقدم به كاركنان و خانواده هاي آنان به معرفي تاريخچه اي از باغ پهلوان پور مهريز پرداخت و افزود : انجام برنامه هاي رفاهي تفريحي براي كاركناني كه در طول سال با تلاش فراوان و بي وقفه مشغول ارائه خدمات هويتي به مردم هستند موجب انرژي مضاعف و بازيابي نشاط و آرامش خواهد بود و اميدواريم با همه مشكلات مالي كه وجود دادرد با كمترين هزينه بيشتراز گذشته زمينه دور هم جمع شدن و با هم بودن فراهم شود .

سيد محمد طباطبائي هدف از برگزاري اين اردوي سراسري استاني را آشنائي پرسنل ثبت احوال با همكاران خود در ساير شهرستانها و خانواده هاي آنان عنوان كرد . 

در ادامه برنامه نيز دكتر صادقي پور ، روانشناس و استاد دانشگاه در بياناتي به پيامدهاي استفاده فرزندان از تلفن همراه و شبكه هاي اجتماعي پرداخت