روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد

برگزاري جلسه هم انديشي ترويج دوچرخه سواري در شهرداري يزد

در جلسه هم انديشي رونق دوچرخه سواري مقرر شد علاوه بر ترويج فرهنگ اين ورزش، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد نيز به عنوان رئيس هيئت دوچرخه سواري شهرستان معرفي شود.


به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد در جلسه اي كه با حضور محمد حسين رياحي رئيس هيئت دوچرخه سواري استان ، محمدرضا عظيمي زاده شهردار يزد و محمدرضا شفيعي معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري در محل شهرداري مركزي يزد برگزار شد، درخصوص تعامل، هم انديشي و ترويج فرهنگ دوچرخه سواري و آماده سازي زيرساخت هاي مربوطه تصميم گيريهايي به عمل آمد.

گفتني است در اين ديدار بحث معرفي معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد به عنوان رئيس هيئت دوچرخه سواري شهرستان مطرح شد كه به زودي محقق مي شود.

خاطرنشان مي شود تاكنون شهردار يزد سمت رئيس هيئت دوچرخه سواري شهرستان يزد را عهده دار بوده است.

در اين جلسه كه حاج شيخ عباس زارع رئيس شوراي اسلامي شهر يزد نيز حضور داشت از ايجاد مسير دوچرخه سواري در خيابان استاد احمد آرام ، بلوار هاي جوان ، شهيد قندي و دانشگاه خبر داده شد.

شايان ذكر اينكه محمد حسين رياحي علاوه بر رياست هيئت دوچرخه سواري استان، مديركلي تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان را نيز برعهده دارد.

در حاشيه اين جلسه رياحي از مركز كنترل ترافيك شهرداري هم بازديد نمود