روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد

برگزاري چهارمين نشست تخصصي ملي شهرهاي نمونه گردشگري در نيشابور

چهارمين نشست تخصصي ملي فرمانداران، شهرداران و رؤساي ميراث فرهنگي شهرهاي نمونه گردشگري كشور در نيشابور برگزار شد. 


به گزارش روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد نظر به برگزاري چهارمين نشست تخصصي فرمانداران، شهرداران و روساي ميراث فرهنگي شهرهاي نمونه گردشگري كشور در شهرستان نيشابور، معاون سرمايه گذاري اين اداره به همراه روساي ميراث فرهنگي سه شهر نمونه گردشگري استان از جمله: شهرستان هاي ابركوه، تفت و ميبد در اين نشست شركت نمودند.

در اين نشست دكتر شيركوند معاونت برنامه ريزي و سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تاكيد نمود: ايجاد زيرساخت هاي گردشگري، ارتقاء سطح اولويت ميراث فرهنگي شهرهاي نمونه گردشگري و تعامل و همكاري بين فرمانداران، شهرداران و ميراث فرهنگي از ضروريات مي باشد.

در ادامه اين نشست رئيس كارگروه توسعه گردشگري نيشابور بيان نمود: ارتقاي مديريت شهري در حوزه هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي و احياي سنت هاي حسنه، فرهنگ و بروز رساني امكانات موجود را از وظايف مسئولان و مديران حاضر دانست و با اشاره به شرايط فعلي كشور تصريح كرد: دولت يازدهم فضاي بسيار خوبي در اوضاع بين المللي فراهم كرده كه اميدواريم وضعيت بهبود يابد.

وي مشاركت بخش خصوصي در پيشبرد اهداف را مهم و ضروري برشمرد و افزود: لازم است به منظور جلب مشاركت ها مقدمات كار را فراهم كنيم و تكليف پروژه ها مشخص و روشن باشد كه خوشبختانه بدليل وجود اماكن تاريخي و گردشگري فراوان، زمينه و ظرفيت سرمايه گذاري در شهرستان هاي نمونه گردشگري كشور با مقياس بالايي فراهم است كه لازم است سطح عرضه و تقاضا را يكسان كنيم.

حاتمي شهردار ابركوه نيز به بيان ويژگي هاي شهرهاي نمونه و توسعه پايدار پرداخت و در خصوص وضعيت گردشگري برخي كشورهاي اروپايي و آسيايي اطلاعاتي را ارائه نمود.

شايان ذكر است؛ همايش شهرهاي نمونه گردشگري كشور به ميزباني نيشابور و با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت كشور و با حضور فرمانداران، شهرداران و روساي ميراث فرهنگي12 شهر و شهرستان كشور شامل: مديران شهري نيشابور، لاهيجان، رامسر، دماوند، ري، سرعين، ميبد، تفت، ابركوه، بسطام، شهميرزاد و ماهان برگزار شد