اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

برگزاري كلاس پيشرفته يوگا بانوان در يزد


كلاس آموزشي پيشرفته اصول و مباني آناتومي و فيزيولوژي يوگا بانوان به همت هيئت ورزش هاي همگاني استان در يزد در حال برگزاري است.  

ايندوره آموزشي در روزهاي 6 تا 8 آبان ماه در سالن كنفرانس اداره كل ورزش و جوانان استان يزد با شركت مربيان و ورزشكاران سطح استان برگزار مي شود.

شهره شريفيان از كميته يوگاي فدراسيون ورزشهاي همگاني كشور مدرس ايندوره آموزشي است