مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري يزد خبر داد

برگزاري نشست تخصصي اصلاح فرآيندها و خدمات الكترونيك

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري يزد گفت: اين نشست در راستاي پياده‌سازي سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، برنامه توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري از نقشه راه اصلاح نظام اداري و تكاليف مقرر در نقشه راه توسعه دولت الكترونيكي كشور است.

«اكرم فداكار» هدف از اين نشست را هدايت دستگاه‌هاي اجرايي در مسير اصلاح فرآيندها و روش‌هاي انجام كار با اولويت فرآيندهايي كه منجر به ارايه خدمات الكترونيكي به مردم مي شود دانست.

وي اظهار داشت: اين نشست سومين نشست تخصصي دفتر فناوري اطلاعات ارتباطات و امنيت استانداري يزد در سال 94 مي باشد كه با هدف آگاهي‌رساني و فرهنگ‌سازي در زمينه آشنايي با شيوه اصلاح فرآيندها و روش هاي انجام كار و راهكارهاي ارايه خدمات الكترونيك، برگزار مي‌شود.

مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري يزد از همه مديران و كارشناسان فناوري اطلاعات و تحول اداري دستگاه‌هاي اجرايي استان دعوت كرد تا در اين برنامه آموزشي ـ ترويجي شركت نمايند.

گفتني است اين همايش روز چهارشنبه 15 مهرماه از ساعت 7:45 صبح در سالن منتظر قائم استانداري يزد برگزار مي شود.