روابط عمومي شهرداري منطقه يك 

برگزاري همايش خانواده موفق با همكاري شهرداري يزد و معاونت اجتماعي نيروي انتظامي

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و با توجه به پيشنهاد و پيگيري معاونت امور اجتماعي نيروي انتظامي يزد و همكاري شهرداري منطقه ، همايش عمومي خانواده موفق در پارك غدير و در هفته نيروي انتظامي برگزار خواهد شد . درجلسه اي كه به همين منظور در دفتركار مهندس كشفي مدير منطقه يك برگزار گرديد ، ايشان ضمن خيرمقدم به مدعوين گرامي وتبريك فرارسيدن هفته نيروي انتظامي ، موفقيت بخشي از فعاليتهاي شهرداري را در گرو همكاري ساير دستگاههاي اجرايي مخصوصا نيروي خدوم ، تلاشگر و زحمتكش نيروي انتظامي دانست و يادآور شد امنيتي كه امروز در سطح كشور و استان يزد شاهد آن هستيم مرهون تلاشهاي بي وقفه نيروي انتظامي ميباشد .


سرهنگ مزيدي معاونت اجتماعي نيروي انتظامي ضمن تشكر از فعاليتهاي عمراني و فرهنگي شهرداري ، برگزاري اينگونه همايش ها را درجهت داشتن شهري با كمترين مسائل اجتماعي منفي و زمينه ساز رشد وتوسعه فرهنگ شهرنشيني و رعايت حقوق شهروندي دانست.  

شايان ذكر است در اين جلسه مقرر شد اين همايش در فضاي باز پارك غدير و با همكاري نيروي انتظامي ، منطقه يك شهرداري يزد ، سازمان فرهنگي ورزشي و سازمان پاركها و فضاي سبز و بانك قوامين برگزار گردد