روابط عمومي اداره كل آموزش وپرورش استان يزد

برگزاري همايش و كارگاه آموزشي بهداشت و روان

به مناسبت هفته بهداشت روان(30-24 مهرماه) همايش و كارگاه آموزشي ويژه هفته بهداشت روان با حضور 200 نفر از مشاوران و مراقبان سلامت مدارس در سالن همايش پژوهشكده آيت‌الله خاتمي برگزار شد

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش وپرورش استان يزد، به مناسبت هفته بهداشت روان(30-24 مهرماه) همايش و كارگاه آموزشي ويژه هفته بهداشت روان با حضور 200 نفر از مشاوران و مراقبان سلامت مدارس در سالن همايش پژوهشكده آيت‌الله خاتمي برگزار شد.

در اين همايش آموزشي جمعي از روان‌پزشكان استان به بررسي اختلالات شايع روان‌پزشكي دوره كودكي و نوجواني پرداختند و در حوزه تشخيص و غربالگري اطلاعات موردنياز را بيان كردند.

در ادامه بحث چالش‌ها و راهبردهاي بهبود روابط والدين و فرزندان نيزبررسي شد.

در پايان، جلسه پرسش و پاسخ برگزار و به سؤالات شركت‌كنندگان در همايش پاسخ داده شد.