روابط عمومي شهرداري يزد

بزرگترين پروژه آذين بندي سطح شهر در ميدان ابوالفضل - ع

به گزارش روابط عمومي سازمان آذين بندي ميدان ابوالفضل (ع) به پايان رسيد.

در راستاي زيباسازي منظر شهري و به مناسبت عيد سعيد غدير خم اين پروژه عظيم كه باهمت شركت بهينه سازان هوشمند برق و نظارت سازمان انجام شده بود به بهره برداري رسيد.