روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

پيگيري ثبت شش بناي تاريخي شهرستان خاتم در فهرست آثار ملي

در راستاي ثبت شش بناي تاريخي شهرستان خاتم در فهرست آثار ملي كشور پيگيري هاي لازم از سوي نمايندگي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان انجام شد. 


به گزارش روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد سرپرست نمايندگي اين اداره كل در شهرستان خاتم گفت: شهرستان خاتم با وسعتي حدود 8800 كيلومتر مربع در جنوبي ترين نقطه استان يزد واقع شده است و تا كنون پنجاه و چهار اثر تاريخي اين شهرستان در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.  

علي اصغر دشتي زاد افزود: با پيگيري اين نمايندگي، شش بناي تاريخي با ارزش شامل قلعه گلستانه مروست (قاجاريه)، حمام گلستانه مروست (قاجاريه)، قلعه حسين آباد هرابرجان (زنديه)، خانه عمراني تركان (قاجاريه)، خانه سهام پور هرات (قاجاريه) و خانه فلاحتي مروست (قاجاريه) به ثبت ملي خواهند رسيد.

وي خاطرنشان ساخت: اين بناها داراي ارزش تاريخي و فرهنگي زيادي هستند كه مي توان اين آثار را به مكان هايي جهت جذب گردشگر تبديل كرد.

دشتي زاد در ادامه عنوان كرد: با ثبت ملي اين شش اثر تاريخي، مجموع آثار ثبتي شهرستان به شصت اثر مي رسد