در مصاحبه با پاتريك ابيشر، رئيس دانشگاه EPFL سوئيس مطرح شد

تجربه فناوري هاي نرم در پارك علم و فناوري يزد ثابت كرد كه مي توان به صورت جدي در اين حوزه سرمايه گذاري نمود

پاتريك ابيشر، رئيس دانشگاه EPFL سوئيس، در مصاحبه با روابط عمومي پارك علم و فناوري يزد ضمن استقبال از ايجاد مراكز رشد فناوري هاي نرم گفت: من معتقد بوده ام كه در حوزه مديريت، اقتصاد و به طور كلي علوم انساني مي توان فعاليتهاي بسيار خوبي را انجام داد. من مدتهاست روي اين مسئله انديشيده ام و امروز تجربه پارك علم و فناوري يزد در ايجاد مركز رشد فناوري هاي نرم به من ثابت كرد كه اين حوزه قابليت بالايي براي فعاليت دارد و شركتهاي زيادي مي توانند حول اين موضوع شكل بگيرند و كارهاي بزرگي را به انجام برسانند.


 ابيشر در پاسخ به اين سوال كه ارتباط دانشگاه EPFL، با پاركهاي علم و فناوري چگونه است؟ گفت: دانشگاه EPFL، پارك علم و فناوري بزرگي درون خود دارد به صورت متوسط هر دو هفته يكبار يك شركت در آن پذيرش مي شوند . وي بيشتر ورودي هاي اين پارك را شركتهاي شكل گرفته از دانشگاه عنوان كرد و گفت: در اين پارك و بيشتر پاركهاي علم و فناوري اروپا شركتهاي بسيار بزرگ حضور دارند كه اين وضعيت در پاركهاي ايران چندان چشمگير نيست و بيشتر از شركتهاي كوچك و متوسط حمايت مي شوند

ابيشر، پارك علمي كودكان و نوجوانان را بسيار ايده جالبي دانست و گفت: اينكه پارك علم و فناوري يزد روي كودكان و نوجوانان سرمايه گذاري مي كند بسيار ارزشمند است و در اروپا كمتر پاركي وارد فعاليت در اين حوزه شده است. 

وي تعداد دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در دانشگاه EPFL را قابل توجه دانست و گفت: موفقيتهاي آنها نشان از استعداد بالاي جوانان ايران دارد.

رئيس دانشگاه EPFL سوئيس در پاسخ به اين سئوال كه جالب ترين بخش اين بازديد را در چه ديده ايد، گفت:

فضاي دلپذير و سنتي پارك علم و فناوري يزد بسيار زيباست و انسان را به وجد مي آورد. وي بازديد از شركت شكلات را از بخش هاي زيباي بازديد خود دانست و گفت؛ من اميد و علاقه را در چشمهاي اين جوان ديدم.

ابيشر همچنين كار عملياتي در حوزه علوم انساني و بيوتكنولوژي را بسيار ارزشمند تعبير كرد و گفت: فعاليت مركز رشد زيست فناوري پارك يزد و نحوه ارتباط اين مركز با دانشگاه علوم پزشكي يزد مي تواند مدلي براي پارك EPFL سوئيس باشد.

 در پايان وي ابراز علاقه نمود تفاهم نامه اي بين پارك علم و فناوري يزد و دانشگاه EPFL منعقد و موضوعات مطرح شده در اين بازديد به صورت عملياتي پيگيري شود و به عنوان صحبت آخر ايشان اظهار اميدواري نمود تا بزودي به ايران بازگردد و با فرصت كافي به بازديد از اين پارك بپردازد