روابط عمومي شهرداري منطقه يك

تجليل ويژه از همكاران سادات منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و با توجه به فرارسيدن عيد بزرگ غدير خم از سادات منطقه يك تجليل بعمل آمد .

به گفته حميد ميرقلي مسئول امور اداري و روابط عمومي منطقه يك ، اين مراسم در دفتر شهردار منطقه يك برگزار گرديد و از همكاران سادات شهرداري تجليل بعمل آمد . مهندس كشفي شهردار منطقه يك با ذكر اهميت موضوع امامت و ولايت در مذهب شيعه علوي ، واقعه غدير خم را نقطه عطف تاريخ شيعه دانست و اطاعت از ولايت فقيه را ثمره اين حركت بزرگ و تداوم بخش دستورات الهي دانست