روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد

تغيير مكان موزه منطقه اي كوير از حاشيه شهر به قلب بافت تاريخي يزد

عمليات مرمت و بازسازي خانه تاريخي صدرالعلماء واقع در بافت تاريخي يزد با كاربري موزه منطقه اي كوير آغاز شد. 


به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد سرپرست معاونت ميراث فرهنگي اين اداره كل عنوان كرد: بر اساس تعاريف سازمان ميراث فرهنگي موزه منطقه اي به موزه اي گفته مي شود كه از نظر محتوا و مخاطب فراتر از مرزهاي استاني بوده و يك منطقه فرهنگي (به لحاظ مردم شناسي، باستان شناسي، هنر و ...) را در بر مي گيرد. اين موزه ها به معرفي مردم شناسي و باستان شناسي، تاريخ شهر، فرهنگ، تمدن و ... (از نظر مادي و معنوي) در منطقه مي پردازد.

محسن ذاكري نيا افزود: به باور كارشناسان موزه ها بايد در درون يا نزديك به بافت هاي تاريخي ساخته شوند تا گردشگران در كنار بازديد از بافت و خانه ها و بناهاي تاريخي از نزديك مجموعه اشياي تاريخي مرتبط را نيز ببينند.

وي خاطرنشان ساخت: در گذشته يك محل صنعتي و غير مرتبط با بافت تاريخي براي احداث اين موزه در نظر گرفته شده بود كه باتوجه به مشكلات خاصي كه شهرهاي صنعتي به لحاظ آلاينده هاي صوتي و غيره دارند به نظر رسيد اجراي پروژه در اين مكانموزه منطقه اي يزد را به موزه اي كم بازديد و منزوي تبديل خواهد نمود.

اين مقام مسئول تصريح كرد: باتوجه به بازديد معاونت ميراث فرهنگي سازمان كشور و قول مساعد ايشان جهت تخصيص اعتبار مورد نياز براي مرمت، تجهيز و راه اندازي موزه و همچنين پس از برگزاري جلسات متعدد و همفكري با كارشناسان و صاحب نظران در اين حوزه و همچنين رايزني هاي صورت گرفته مقرر گرديد محل موزه منطقه اي تغيير يابد و اين موزه در قلب بافت تاريخي يزد راه اندازي شود كه براساس پيگيري انجام شده و مساعدت حجت الاسلام والمسلمين محمد صدوقي به عنوان مدير بنياد فرهنگي صدوق طي صورتجلسه اي خانه تاريخي صدرالعلما در اختيار سازمان ميراث فرهنگي براي كاربري موزه قرار گرفت و مقرر گرديد موزه در قالب هيأت امنايي متشكل از استاندار، مدير بنياد فرهنگي صدوق (حجت الاسلام و المسلمين محمد صدوقي)، معاون ميراث فرهنگي سازمان كشور، مديركل ميراث فرهنگي استان يزد و سه نفر اشخاص حقيقي با تفاهم استاندارو بنياد صدوق و با حكم رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور اداره شود.

ذاكري نيا اظهار داشت: اين پروژه از ابتداي مهر ماه توسط اين اداره كل آغاز شده است و اقدامات اوليه شامل تخليه كامل بناي مذكور و موريانه زدايي انجام شده است و همچنين مقدمات طراحي آن نيز فراهم گرديده است.

گفتني است: پيش بيني شده براي انجام اين پروژه عظيم اعتباري بالغ بر هشتاد ميليارد ريال مورد نياز مي باشد