اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

تيم هتل ارگ يزد از صعود به مرحله نهايي ليگ برتر كبدي بازماند

رقابت هاي گروه يك مرحله دوم دهمين دوره رقابت هاي ليگ برتر كبدي استاندارد باشگاههاي كشور انتخابي تيم ملي برگزار و تيم هتل ارگ يزد به مرحله نهايي اين رقابت ها صعود نكرد.  


مرحله دوم دهمين دوره رقابت هاي ليگ برتر كبدي استاندارد باشگاههاي كشور انتخابي تيم ملي با حضور 12 تيم در شهرهاي گرگان و اروميه طي روزهاي 5 لغايت 8 آبان ماه برگزار شد.

در گروه اول كه رقابت هاي آن در سالن تختي شهر اروميه برگزار گرديد و تيم هاي دانشگاه آزاد اسلامي سيستان و بلوچستان ،  اروميه - انديمشك - استقلال ساري - يزد و كرمان با هم به رقابت پرداختند كه در پايان تيم استقلال ساري، دانشگاه آزاد اسلامي سيستان و بلوچستان و هيات كبدي انديمشك با كسب امتيازات لازم به مرحله نهايي صعود كردند و تيم يزد از صعود به مرحله بعد بازماند.

نتايج كامل اين رقابت ها بدين شرح است:

گروه اول، اروميه:

چهارشنبه 6 آبان ماه نوبت صبح:

دانشگاه آزاد سيستان و بلوچستان 105 - كرمان 16

اروميه 35- يزد 37

انديمشك 30 - استقلال ساري 33

چهارشنبه 6 آبان ماه نوبت عصر:

دانشگاه آزاد سيستان و بلوچستان 52 - يزد 25

كرمان 21 - استقلال ساري 73

اروميه 23 - انديمشك 22

پنج شنبه 7 آبان ماه نوبت صبح:

دانشگاه آزاد سيستان وبلوچستان 30 - استقلال ساري 32

يزد 22 - انديمشك 47

كرمان 28 - اروميه 125

پنج شنبه 6 آبان ماه نوبت عصر:

دانشگاه آزاد سيستان و بلوچستان 41 - انديمشك 21

استقلال ساري 48 - اروميه 23

يزد 82 - كرمان 28

جمعه 8 آبان ماه نوبت صبح :

دانشگاه آزاد سيستان و بلوچستان 51 - اروميه 23

انديمشك 82 - كرمان 13

يزد 27- استقلال ساري 57