اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

تيم يزد نايب قهرمان مسابقات دوچرخه سواري قهرماني پيشكسوتان كشور

 يزد با درخشش ركابزنان خود در مسابقات دوچرخه سواري قهرماني پيشكسوتان كشور بر سكوي نايب قهرماني ايستاد.  


مسابقات دوچرخه سواري قهرماني كشور پيشكسوتان يادواره دكتر محمد عسگري به ميزباني هيئت دوچرخه سواري استان مازندران در شهرستان بابلسر برگزار گرديد و تيم هاي هرمزگان،يزد و خراسان رضوي به ترتيب بر سكو هاي اول تا سوم اين دوره از رقابتها ايستادند .

اين مسابقات از تاريخ 22 مهرماه به مدت سه روز با شركت 140 دوچرخه سوار در قالب 24 تيم و از رده سني 30 تا 75 سال در رشته هاي تايم تريل و استقامت جاده به مسافت هاي 12 و 52 كيلومتر بدون بروز حادثه براي ورزشكاران برگزار گرديد .

نفرات برتر رده هاي سني مختلف رشته هاي تايم تريل و استقامت جاده به شرح ذيل است :

تايم تريل انفرادي رده سني 30 تا 34 سال :

1- محمد رضا الماسي از تيم توابع تهران با زمان 13:10:49

2- سيد ضياالدين مذهبي از تيم يزد با زمان 13:44:14

3- عباس خرمي زا تيم مركزي با زمان 13:52:18

تايم تريل انفرادي رده سني 35 تا 39 سال :

1- وحيد چهرزاد از تيم كرمان با زمان 13:51:72

2- مهدي مير باقري از تيم قم با زمان 14:26:70

3- مسعود پور همتي زا تيم خراسان رضوي با زمان 14:38:10

تايم تريل انفرادي رده سني 40 تا 44 سال :

1- جمشيد حمد ملكي از تيم زنجان با زمان 13:01:39

2- وحيد دهقان زاده بافقي از تيم يزد با زمان 14:12:10

3- احمد نور محمدي از تيم خراسان رضوي با زمان 14:42:98

تايم تريل انفرادي رده سني 45 تا 49 سال :

1- اميد اسفندياري از تيم قم با زمان 13:30:64

2- مجيد ربيعي از تيم هرمزگان با زمان 14:03:16

3- شمس ا... مظاهري از تيم مازندران با زمان 14:44:09

تايم تريل انفرادي رده سني 50 تا 54 سال :

1- اكبر كلانتري از تيم هرمزگان با زمان 15:02:04

2- ايرج يحيي از تيم تهران با زمان 15:27:00

3- محمد حسين زارع زاده از تيم يزد با زمان 15:56:74

تايم تريل انفرادي رده سني 55 تا 59 سال :

1- بيژن امير آخوري از تيم هرمزگان با زمان 14:43:53

2- عبدالحميد خاوري خراساني از تيم خراسان رضوي با زمان 15:14:56

3- محمد هادي اژدهاكش از تيم فارس با زمان 16:04:77

تايم تريل انفرادي رده سني 60 تا 64 سال :

1- احمد برزگر از تيم فارس با زمان 16:05:80

2- كيومرث عجمي از تيم همدان با زمان 16:56:27

3- حضرت اله ايراني خرم نژاد از تيم لرستان با زمان 16:56:65

تايم تريل انفرادي رده سني 65 تا 69 سال :

1- اكبر روحي از تيم زنجان با زمان 17:08:28

2- جواد مهمان نواز از تيم خراسان رضوي با زمان 17:26:50

3- حسن آريانفر از تيم هرمزگان با زمان 17:30:64

تايم تريل انفرادي رده سني 70 تا 74 سال مسافت 6 كيلومتر :

1- مالك محجور از تيم خراسان رضوي با زمان 08:48:98

2- سيد محمد مذهبي از تيم يزد با زمان 09:05:50

3- محمد پرچمي از تيم همدان با زمان 10:44:38

تايم تريل انفرادي رده سني 75 سال به بالا مسافت 6 كيلومتر :

1- اكبر هما مقدم از تيم اصفهان با زمان 09:39:69

2- حسن قادر عبدا... كربلايي از تيم يزد با زمان 10:11:18

3- رضا ميرايي از تيم مازندران با زمان 11:14:82

استقامت جاده رده سني 30 تا 34 سال :

1- عباس خرمي از تيم مركزي

2- سيد ضياالدين مذهبي از تيم يزد

3- محمد رضا الميسي از تيم توابع تهران

استقامت جاده رده سني 35 تا 39 سال :

1- نيما صمدي فر از تيم تهران

2- مهدي باقري از تيم قم

3- سيد سعيد فاضلي از تيم خوزستان

استقامت جاده رده سني 40 تا 44 سال :

1- وحيد دهقان زاده بافقي از تيم يزد

2- جمشيد حمد ملكي از تيم زنجان

3- رضا الماسي از تيم هرمزگان

استقامت جاده رده سني 45 تا 49 سال :

1- افشين قبادي از تيم كرمانشاه

2- بهمن گلبارنژاد از تيم فارس

3- شمس ا... مظاهري از تيم مازندران

استقامت جاده رده سني 50 تا 54 سال :

1- اكبر كلانتري از تيم هرمزگان

2- حميد زماني از تيم آذربايجان شرقي

3- صادق انصاري از تيم همدان

استقامت جاده رده سني 55 تا 59 سال :

1- بيژن امير آخوري از تيم هرمزگان

2- حسن عباسي از تيم مازندران

3- عبدالحميد خاوري خراساني از تيم خراسان رضوي

استقامت جاده رده سني 60 تا 64 سال :

1- ايرج برويس از تيم هرمزگان

2- احمد برزگر ار تيم فارس

3- حضرت اله ايراني خرم نژاد از تيم لرستان

استقامت جاده رده سني 65 تا 69 سال :

1- عليمان تنكابني از تيم مازندران

2- حسن آريانفر از تيم هرمزگان

3- اكبر روحي از تيم زنجان

استقامت جاده رده سني 70 تا 74 سال :

- مالك محجور از تيم خراسان رضوي

2- سيد محمد مذهبي از تيم يزد

3- محمد پرچمي از تيم همدان

استقامت جاده رده سني 75 سال به بالا :

1- اكبر هما مقدم از تيم اصفهان

2- حسن قادر عبدا... كربلايي از تيم يزد

3- رضا ميرايي از تيم مازندران