روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

جداره سازي و كف سازي آسياب روستايي در دل شهر ابركوه

جداره سازي و كف سازي محله پشت آسياب (روستايي در دل شهر ابركوه) به صورت مشاركتي با شهرداري طي تفاهم نامه اي به مبلغ چهارصد ميليون ريال انجام مي شود. 


به گزارش روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد با توجه به اينكه اين محله داراي طرح مصوب مي باشد طي بازديد مشترك سرپرست اداره ميراث فرهنگي شهرستان و شهرداري مقرر گرديد ساماندهي و نور پردازي اين محله كه در نزديكي سرو كهن ابركوه مي باشد در برنامه قرار گيرد.

وجود حمام، مسجد دوره صفوي، آسياب آبي، خانه باغ ها، دست كندها در بستر سنگي و مسير جوي هاي آب در محله مي تواند يك فضاي زيبا و فرح بخش براي گردشگران محسوب گردد.

گفتني است: كوچه هاي قديمي، جوي هاي آب و ساير فضاهاي مورد نياز اهالي عمدتاً با بهره گيري از لايه هاي سنگي به صورت دست كن ايجاد شده است.

به گزارش روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد با توجه به اينكه اين محله داراي طرح مصوب مي باشد طي بازديد مشترك سرپرست اداره ميراث فرهنگي شهرستان و شهرداري مقرر گرديد ساماندهي و نور پردازي اين محله كه در نزديكي سرو كهن ابركوه مي باشد در برنامه قرار گيرد.

وجود حمام، مسجد دوره صفوي، آسياب آبي، خانه باغ ها، دست كندها در بستر سنگي و مسير جوي هاي آب در محله مي تواند يك فضاي زيبا و فرح بخش براي گردشگران محسوب گردد.

گفتني است: كوچه هاي قديمي، جوي هاي آب و ساير فضاهاي مورد نياز اهالي عمدتاً با بهره گيري از لايه هاي سنگي به صورت دست كن ايجاد شده است