روابط عمومي فرمانداري ميبد

جشنواره بازي‌هاي بومي محلي و غذاي سنتي در ميبد برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ميبد، اين جشنواره با بازي‌هاي بومي محلي كودكان روستا آغاز شد و كودكان بازي‌هاي طناب‌كشي، لي‌لي، تيله‌بازي و بازي با لاستيك را اجرا كردند.

دومين مرحله از اين جشنواره پخت نان سنتي و سفره‌آرايي بانوان بود كه بانوان با طبخ آبگوشت سنتي با همديگر به رقابت پرداختند.


سومين مرحله از اين جشنواره برگزاري نمايشگاهي از صنايع‌دستي ازجمله سبدبافي، چرم‌دوزي، بافت تابلو فرش، كار بافي و روغن‌گيري گياهي بود كه بانوان به همت بخشداري مركزي در كلاس‌هاي آموزشي فراگرفته بودند.

مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد در اين مراسم توسعه امر ورزش و مهارت افزايي در روستاها را از سياست‌هاي دفتر امور روستايي بيان كرد.

هادي مقيمي گفت: بخشداري و دهياران روستاها بايد در كنار فعاليت‌هاي عمران و آباداني به بخش آموزش هنر و صنايع‌دستي روستاها و ايجاد ظرفيت‌هاي مناسب براي اقتصاد پايدار و اشتغال توجه كنند.

بخشدار مركزي هم با قدرداني از توجه دفتر امور روستايي به فعاليت بانوان به اقدامات انجام‌شده در حوزه بازي‌هاي بومي محلي و دوره‌هاي آموزشي در روستاها پرداخت و گفت: توجه به اين امور موجب افزايش ظرفيت‌ها و شناسايي استعدادها در روستاها شده است.

محمدحسين قاسمي افزود: استقبال بانوان روستاها از دوره‌هاي آموزشي هنرها و صنايع‌دستي و سنتي باعث رونق اقتصادي و اشتغال و همچنين همدلي و صميميت در روستاها شده است

در پايان اين جشنواره و پس از ضيافت و مهماني هدايايي به‌رسم يادبود به فعالان و برگزيدگان جشنواره اهدا شد