روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد

جلسه رئيس كميسون خدمات شهري شوراي شهر يزد با مديركل استاندارد استان

باتوجه به در پيشرو بودن 22مهرماه ، روز جهاني استاندارد و به منظور رعايت استانداردسازي در پروژه هاي شهري و تعامل و همكاري اداره استاندارد با كميسيون خدمات شهري، نشستي بين مهندس ماجدي مدير كل اداره استاندارد استان و سپنتا نيكنام رئيس كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر يزد برگزار شد.


در اين نشست مدير كل اداره استاندارد استان گفت: متاسفانه برخي از مردم حقوق خود را نسبت به استاندارد نمي دانند و به راحتي از كنار آن مي گذرند كه اين كار مستلزم فرهنگسازي مي باشد تا مردم در زمينه تهيه كالاي استاندارد شده قدم بردارند.

ماجدي افزود: اولين كار در حوزه خدمات شهري ، آگاهي مردم نسبت به حقوق خودشان است كه مي توان از روشهاي مختلف از جمله تهيه بروشور، استفاده از بيلبورد ها و تبليغات محيطي شهري ، برنامه هاي صدا و سيما مشترك اداره استاندار و شهرداري ، اين اطلاع رساني  را به مردم انجام داد.

در ادامه رئيس كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر يزد تصريح كرد: اساس كار ما استفاده از مشاورين و كارشناسان ،از جمله متخصصين اداره استاندار در زمينه هاي مختلف مرتبط با امور شهري از جمله تهيه و تدوين استانداردهاي روشنايي شهر، پل هاي عابر پياده، و تجهيزات پاركها و غيره مي باشد و سپس با  اطلاع رساني مناسب شهروندان را با حقوق خودشان در زمينه استاندارد كالاها و خدمات آشنا كنيم و اين كار مستلزم همكاري اداره استاندارد با كميسيون خدمات شهري مي باشد.

در نهايت مقرر گرديد تفاهم نامه اوليه تنظيم و در كميسيون خدمات شهري بررسي گردد تا در صورت تاييد شوراي شهر، در روز جهاني استاندارد بين شوراي شهر و اداره استاندارد مبادله گردد.