به رياست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار

چهارمين جلسه هيئت نظارت بر سازمان‌هاي مردم‌نهاد استان يزد برگزار شد

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، در اين جلسه 11 مورد از درخواست‌هاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد مطرح و موردبررسي قرار گرفت.

گفتني است در پايان اين جلسه با 4 درخواست تأسيس و 3 مورد درخواست تمديد و ايجاد تغييرات در سازمان‌هاي مردم‌نهاد موافقت شد. همچنين مقرر شد 2 مورد از پرونده سمن‌ها به فرمانداري يزد ارجاع گردد