معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي يزد عنوان كرد

حركت چرخ صنعت كشور با ايجاد رشته‌هاي دكتري پژوهش‌محور

به گزارش خبرنگار آنا، دكتر سيدعلي المدرسي در جلسه شوراي عالي آموزش واحد يزد با حضور مديران گروه‌هاي آموزشي، روساي دانشكده‌ها و هيأت رئيسه دانشگاه، گزارشي از ثبت نام دانشجويان جديد الورود ارائه كرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامي يزد اكنون ميزبان 359 نفر دانشجو در مقطع دكتري، 11000 نفر در مقطع كارشناسي ارشد است و امروز آمار دانشجويان دانشگاه به 18000 نفر رسيده و امسال توانستيم با تنوع رشته‌ها و خدمات خوبي كه ارائه داديم بيش از 2300 نفر دانشجوي جديدالورود جذب كنيم كه آمار بسيار خوبي است.


وي با توجه به پذيرش دانشجو در رشته دكتري پژوهش‌محور گفت: امسال 18 دانشجوي پژوهش محور در 6 رشته تحصيلي در ترم مهر ثبت نام كردند كه با انجام كارهاي پژوهشي در مدت سه الي چهار سال با همراهي استاد راهنما و از طريق قرارداد پژوهشي برون دانشگاهي چرخي از چرخ‌هاي صنعت مملكت را به حركت در مي آورند و بخشي از رسالت دانشگاه در اين پيوند مهم با صنعت از طريق ايجاد رشته هاي دكتري پژوهش محور آغاز و شروع به حل شدن خواهد كرد.

علي‌المدرسي، استادان دانشگاه آزاد اسلامي يزد را با همه افتخارات و موفقيتشان نشانه اعتبار و ارزش اين دانشگاه عنوان و اظهار كرد: با تمام توان دانش خود را به دانشجويان انتقال دهيد و با رعايت انصاف و عدالت در هزينه هاي آموزشي عزم دقيق خود را جهت پرهيز از اسراف داشته باشيد.

معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي يزد در نهايت براي تمامي دانشجويان بويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي آرزوي توفيق در كسب علم و دانش و دستيابي به مدارج بالاتر كرد