روابط عمومي سازمان آتـش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد

حريق مغازه كتابفروشي با سرعت عمل آتش نشانان مهار شد


به گزارش روابط عمومي سازمان آتـش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، با اطلاع به سامانه 125در ساعت 18:15 روز بيست و چهارم مهر در خصوص مشاهده حريق در مغازه كتابفروشي فردوسي  واقع در بلوار 17 شهريور ، ستاد فرماندهي بيدرنگ دو دستگاه خودروي عملياتي از ايستگاه شماره هشت  به  محل حادثه اعزام نمود .

محمد ميداني معاون عمليات سازمان كه خود در محل حضور داشت گفت : آتش نشانان در بدو ورود  با توجه به بسته بودن درب مغازه همزمان با هماهنگي پليس110 اقدام به باز نمودن درب مغازه نموده  و با قطع جريان برق و شناسايي كانون حريق با بكار گيري از دستگاه تنفسي مدار بسته به داخل مغازه رفته و موفق شدند  در كمترين زمان ممكن حريق را مهار و از گسترش آن به ديگر  قسمتهاي كتابفروشي جلوگيري نمايند  . 

به گفته كارشناسان اين سازمان  ابتدا حريق از  كولر آبي شروع و سپس به قفسه  كتابها سرايت مي كند كه با هوشياري و سرعت عمل آتش نشانان حريق در لحضات اوليه مهار گرديد