نمايندگي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان اشكذر

حسينيه سفيد اشكذر ميزبان گردشگران مذهبي

با هماهنگي به عمل آمده تورهاي فرهنگي ـ مذهبي بازديد از مراسم كهن سنتي عزاداري تاسوعا و عاشوراي حسيني در حسينيه ايران معروف به حسينيه سفيد در شهرستان اشكذر راه اندازي شده است. 

به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد مسئول نمايندگي اين اداره كل در شهرستان اشكذر عنوان كرد: اين تورها با پيگيري و مكاتبه با انجمن دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري استانهاي متعدد و با هدف شناساندن فرهنگ بومي و عزاداري سنتي و گردشگري فرهنگي ـ مذهبي به گردشگران داخلي و خارجي راه اندازي شده است.

سيد محمدجعفر ميرجليلي اظهار داشت: اين مراسم از شب اول محرم با كاروان غم شروع شده و با برپايي مراسم عزاداري، نوحه خواني و تعزيه گرداني در روز تاسوعا و عاشوراي حسيني به نقطه اوج مي رسد.

وي خاطرنشان ساخت: مراسم سنتي عزاداري در روز عاشورا با جوش دوره صبح عاشورا كليد مي خورد و با  نوحه خواني، تعزيه گرداني، نخل برداري و در نهايت مراسم شام غريبان امام حسين (ع) به پايان مي رسد و پس از آن روضه خواني و شبيه گرداني تا پايان ماه محرم ادامه دارد