اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

حضور دو ركابزن يزدي در دومين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي سرعت آقايان

دو ركابزن يزدي در دومين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي سرعت آقايان حضور يافتند.  


دومين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي سرعت آقايان رده سني جوانان و بزرگسالان از 27 مهرماه در تهران آغاز و تا 16 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد.

نفرات دعوت شده به اين اردو  زير نظر وينچنزو چچي سرمربي ايتاليايي تمرينات خود را ادامه خواهند داد .

بزرگسالان

1.سياوش صفي نيا(تهران)

2. علي علي عسگري(البرز)

3.فرشيد فارسي نژاديان(كرمان)

4. ابوالفضل زارع زاده(يزد)

5.سيدرضا جبرئيلي (مازندران)

6. محمد دانشور(خراسان رضوي)

7. مازيار فرزاد (لرستان)

جوانان

1. كسري باقر پور( لرستان)

2. عليرضا رفيعي فرد(چهارمحال و بختياري)

3. اميرعلي پنبه كار (يزد)