استانداري يزد

حضور فرماندار يزد در مراسم عزاداري دبيرستان شاهد جعفري نعيمي

فرماندار يزد همزمان با هفتمين روز از محرم الحرام به همراه معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري در مراسم عزاداري مدرسه دبيرستان دوره دوم شاهد جعفري نعيمي حضور يافت