روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد

خانه جعفري ندوشن نيز به جمع آثار ملي كشور پيوست

به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد محسن ذاكري نيا در توضيح اين بناي تاريخي گفت: باتوجه به سبك معماري بنا متعلق به دوره متاخر اسلامي (صفويه) مي باشد همچنين مالك اسبق بنا شخصي به نام ملاابوالقاسم معروف به مدير بوده ولي درحال حاضر باتوجه به اينكه آقاي جعفري چند دهه است كه مالك بنا مي باشند نام بنا متاثر از نام مالك جديد آن مي باشد.


سرپرست معاونت ميراث فرهنگي اين اداره كل عنوان كرد: اين بنا كه بقاياي يكي از ابنيه دوره صفويه شهر ندوشن است ضلع جنوبي از چهار ضلع شمالي، شرقي و غربي مي باشد و در اصل بنا به سبك چهار ايواني بوده كه فضاهاي چهار ضلع با ارتفاع حدود يك متري از حياط بوده اند. بخش باقي مانده متشكل از يك ايوان در مركز و دو اتاق در طرفين مي باشد كه داراي سقف به سبك طاق و تويزه با قوس جناغي نماي سقف حدفاصل تويزه ها در ايوان و اتاق ضلع غربي ساده و در اتاق ضلع شرقي به صورت تيغه اي با خشت اجرا گرديده كه اصطلاحاً به آن (كواره پوش) مي گويند.

وي افزود: اين بنا با مصالح خشت و سنگ و آجر با ملات گل و گچ ساخته شده و فاقد عناصر تزئيني مي باشد.

ذاكري نيا خاطرنشان ساخت: علاوه بر ارزش تاريخي ـ فرهنگي اين بنا، شخصيت مالكيت اسبق بنا كه اولين معلم دولتي ندوشن و به طور كلي جزء اولين معلمين نظام آموزش و پرورش به شمار مي رفته است از خصوصيات اين بنا محسوب مي شود.

وي اظهار داشت: به دليل اينكه بنا از جمله عناصر تشكيل دهنده بافت تاريخي يزد مي باشد حريم آن از ضوابط عرصه بافت ثبتي تبعيت مي كند