روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد

خانه رفيعيان يزد در فهرست آثار ملي كشور قرار گرفت

خانه قاجاري رفيعيان يزد واقع در محله تاريخي فهادان در شهريور ماه سال جاري با شماره 31285 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد. 

به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد محسن ذاكري نيا در توضيح اين بناي تاريخي گفت: باتوجه به سبك معماري بنا متعلق به دوره متاخر اسلامي (قاجار) مي باشد و وجه تسميه آن برگرفته از نام مالك بنا مي باشد.


سرپرست معاونت ميراث فرهنگي اين اداره كل عنوان كرد: اين بنا يكي از خانه هاي ارزشمند محله فهادان واقع در بافت تاريخي يزد مي باشد كه در اصل داراي دوحياط بيروني و اندروني بوده است. پلان بنا نامنظم است و ورودي آن در ضلع جنوب غرب مي باشد كه ورودي به وسيله يك رمپ وارد هشتي مي شود، سپس راهرو كوتاهي است كه از يك طرف به حياط و از طرفي ديگر به ايوان خانه راه پيدا مي كند. پوشش سقف ايوان هلالي با طاق ضربي است و چندين طاقچه بر ديوارهاي آن مشاهده مي شود. داخل ايوان ورودي است كه به حياط بيروني راه دارد.

وي افزود: ضلع شمالي داراي يك اتاق پنج دري است و در قسمت بالاي درها تزئينات گج بري مشاهده مي شود كه بخشي ازآنها مرمت گرديده است. سمت راست اين اتاق ورودي زيرزمين به چشم مي خورد. همچنين در ضلع غربي نيز فضاي يك اتاق پنج دري بوده كه طرفين آن دو راهرو قرار گرفته است. فضاي داخل برخي از اتاقها به صورت خنچه پوش است و مصالح به كار رفته خشت و آجر و با نماي گچ پوشيده شده است.

ذاكري نيا خاطرنشان ساخت: همجواري با بقعه امامزاده سيد پنهان همچنين تزئينات بنا از ويژگي هاي اين اثر تاريخي به شمار مي آيد.

اين مقام مسئول تصريح كرد: به دليل اينكه بنا از جمله عناصر تشكيل دهنده بافت تاريخي يزد مي باشد حريم آن از ضوابط عرصه بافت ثبتي تبعيت مي كند