روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد

خانه گذشتي ها در يزد ثبت ملي شد

خانه پاينده واقع در محله شاه ابوالقاسم، پشت مسجدجامع كبير يزد در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد. 


به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد سرپرست معاونت ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي يزد در خصوص اين بناي تاريخي گفت: باتوجه به ساختار معماري بنا متعلق به اواخر قاجار و اوايل دوره پهلوي مي باشد و وجه تسميه آن متاثر از نام مالك بنا مي باشد.

محسن ذاكري نيا اظهار داشت: خانه گذشتي ها دقيقاً پشت مسجد جامع واقع شده است و ورودي آن در ضلع غربي واقع شده است. بنا داراي پلاني مربع شكل است كه پس از ورودي يك راهرو وجود دارد كه به حياط مي رسد. اين خانه به صورت حياط مركزي است كه در جبهه جنوبي آن ايوان بزرگي مشاهده مي شود. داخل ايوان دو ورودي قرار دارد كه به اتاق و راهرو طرفين ايوان مي رسد. همچنين ايوان داراي طاق ضربي است و داخل آن با پوشش گچ اندود شده است.

وي افزود: نزديكي بنا به مسجد جامع و عبور قنات اشكذر از داخل بنا جزء ويژگي آن محسوب مي شود.

ذاكري نيا خاطرنشان ساخت: باتوجه به اينكه خانه يك بناي ارزشمند داخل بافت به حساب مي آيد و خطر تخريب آن را تهديد مي كند، همچنين پيگيري هاي مالك، ضروري به نظر رسيد اين بناي باارزش تاريخي به صورت اضطراري به ثبت برسد.

گفتني است اين اثر تاريخي در شهريور ماه سال جاري به شماره 31309 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است