روابط عمومي و ارتباطات دادگستري استان يزد

خدمتگزاري به مردم يك فرصت الهي است

محمدرضا حبيبي در آيين توديع و معارفه رؤساي سابق و جديد دادگاه عمومي بخش مروست اظهار داشت : در نظام جمهوري اسلامي ، مردم ولي نعمت ما محسوب مسي شوند و ما بايد از فرصت هاي شغلي و مناصب اداري در جهت خدمت به مردم بهره گيريم.


وي همدلي و همراهي مسئولان در بخش هاي مختلف را بستر مناسب ارائه خدمات بهتر به مردم دانست و بيان داشت : در نظام هاي مادي موفقيت هرفرد به مناصب بالاتر و حقوق مزاياي مادي محسوب مي گردد اما در يك نظام الهي كه استواري و پابرجايي آن مرهون ايثار و شهادت پاك ترين جوانانش است امروز توفيق هر فرد  را مي توان از اهتمام به خدمتگذاري به مردم و درصد رضايتمندي جامعه از فرد محاسبه كرد.

اين مقام قضايي مداراي با مردم و مهرباني با ستمديگان در دستگاه را خواستار شد و ابراز داشت : بايد مردم ستمديده در دستگاه قضايي احساس امنيت داشته باشند و افراد بزه كار ، ترس و رعب و وحشت از قاطعيت دستگاه قضايي در صيانت از حقوق مظلومين و ستمديدگان را با تمام وجود احساس نمايند.

وي با اشاره به اينكه هر فرد داراي حق و حقوقي است تصريح كرد : حتي مجرمين نيز داراي حق و حقوق هستند و فقط به تناسب جرمي كه مرتكب شده اند قانونگذار براي آنان مجازات تعيين كرده است.

رئيس كل دادگستري استان يزد در بخش ديگري از صحبت هاي خود به رواياتي از امام حسين عليه السلام اشاره كرد و اظهار داشت : آن امام همام در بدو حركت خود از مدينه به سمت عراق ، اراده به اجراي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه را اعلام كردند و اين درس مهم ضرورت احياء اين واجب فراموش شده در جامعه  را يادآوري مي كند.

وي احياء امر به معروف و نهي از منكر را بهترين شيوه پيشگيري از وقوع جرم دانست و ابراز داشت : اگر جامعه از بي تفاوتي خارج و نسبت به معروفات و منكرات پيرامون خود واكنش نشان دهد بهترين گام عملي در جهت پيشگيري از وقوع جرائم برداشته خواهد شد. 

كد: 110678