با همت معاونت خدمات شهري شهرداري يزد و سازمان پاركها و فضاي سبز

درختان محدوده باغ بزرگ شهر يزد شناسنامه­ دار شدند

 مشاور داراي شناسنامه گرديد. قابل ذكر است كه اين كار با درخواست اهالي محدوده و همت سازمان پارك ها و فضاي سبز به انجام رسيد. همزمان با پلاك كوبي، كار نقشه برداري و جانمايي درختان در نرم افزار GIS  و عكس برداري از درختان با همكاري سازمان فاواي شهرداري صورت پذيرفت تا اين محدوده سرسبز و پر درخت براي مردم شهر يزد ماندگار شود.

محدوده اي به وسعت 13 هكتار شامل باغات و زمين هاي مزروعي در صحراي كوچه بيوك در سال 1381 به تصويب كميسيون ماده 5 رسيد. هدف از اين كار، تملك كليه اراضي اين محدوده و ايجاد پاركي بزرگ تحت نام باغ بزرگ شهر يزد بودمحدوده باغ بزرگ شهر يزد كه در صحراي كوچه بيوك واقع شده است و داراي درختان بسياري مي باشد، پلاك گذاري شد. با توجه به مجاورت محدوده در كنار كوچه هزار درخت، 1000 درخت در اين محدوده توسط شركت.

به اين ترتيب شهرداري يزد به عنوان متولي اجراي اين طرح موظف شد كه نسبت به تملك 130 هزار مترمربع از اراضي اين محدوده اقدام كند كه با گذشت 13 سال از تصويب توسط كميسيون ماده 5، كمتر از 7 هزار مترمربع (حدود 5 درصد) از محدوده تملك شده است.

در اين فاصله، ساخت و سازهاي غيرمجاز و فاقد پروانه، منجر به تغيير كاربري بخشي از اين اراضي زراعي و باغي به خانه‌هاي مسكوني شد به طوري كه 20 درصد از مساحت محدود، درگير ساخت و سازهاي غيرمجاز شده است.

در سال 1393شهرداري يزد با درك ضرورت بازنگري اين طرح وارد عمل شد و با توجه به نياز 135 ميليارد توماني براي تملك اراضي اين محدوده، مقرر شد كه طرحي با رويكرد حفاظت از باغ‌ها و با ايجاد صرفه اقتصادي براي مالكان اقدام شود.

در نهايت وسعت محدوده طرح كه بايد به تملك شهرداري درآيد، از 130 هزار مترمربع به 20 هزار مترمربع كاهش يافت تا با تعريف طرح‌هاي پيشتاز از جمله پارك‌هاي كوچك، فرهنگسرا، سراهاي ورزشي و پاركينگ در اين اراضي تملكي، اجراي طرح اصلي با مشاركت شهروندان تسريع شود.

در اين راستا مشاور طرح راهبردي باغ بزرگ شهر مي‌گويد: حدود 6 هزار مترمربع از 20 هزار مترمربع محدوده كه بايد به تملك شهرداري درآيد، پيش از اين تملك شده است.

«محمد صادق سهيلي پور» مي‌افزايد: محدوده باغ بزرگ شهر به عنوان منطقه‌اي براي گذران اوقات فراغت شهروندان يزدي احيا خواهد شد و قرار است كاربري‌هاي سازگار با يكديگر از جمله مراكز پذيرايي و گردشگري، فرهنگي و ورزشي در اين محدوده مستقر شوند.

وي ادامه مي‌دهد: در اين محدوده 20 هزار متري كه توسط شهرداري تملك مي شود 2 پاركينگ و 2 فضاي فرهنگي شامل فرهنگسرا و باغ هنرمندان، رستوران و تالار شهرداري، پارك باغ بزرگ شهر و پارك بانوان طراحي شده است.

اين كارشناس شهرسازي با اشاره به اينكه اين كاربري هاي پيشنهادي در محدوده باغ بزرگ شهر، پيوسته نيست، مي‌گويد: اين محدوده به تعدادي پهنه هاي عملكردي تقسيم شده كه هر يك بسته به نوع ساخت و سازها و نوع زمين، كاربري‌هاي متفاوتي از جمله گردشگري، ورزشي، فرهنگي و غيره پيدا خواهند كرد.

وي مي‌افزايد: اين محدوده شامل پهنه پذيرايي و گردشگري، فرهنگي و ورزشي، پهنه پارك، باغات و فضاي سبز و پهنه مختلط است كه براي هر يك زيرپهنه‌هايي تعريف شده تا با حفظ كاربري‌ فعلي باغ، در قالب تعريف عملكردهاي مرتبط و اقتصادي، فضاي مناسبي براي گذران اوقات فراغت شهروندان يزدي به وجود آورد.

سهيلي پور با بيان اينكه محدوده باغ بزرگ شهر بر اساس طرح جامع شهر يزد معرف باغ‌هاي هم پيوند با بافت تاريخي است، مي‌گويد: اين منطقه مزاياي زيادي را براي تبديل شدن به قطب تفريحي، گردشگري و فرهنگي شهر دارد.

وي از جمله مزاياي اين منطقه به دسترسي آسان شهروندان از بلوار شهيد پاكنژاد، بلوار شهيد عابدي و خيابان 30 متري پيشنهادي به باغ‌هاي باغ بزرگ شهر، فراهم شدن فرصت پياده‌روي شهروندان در كوچه‌باغ‌هاي قديمي و به دور از خودرو و هياهوي زندگي شهري، وجود 3 حلقه چاه با آبدهي مناسب در محدوده و اطراف آن، پشتيباني مديران شهري از طرح مذكور و همراهي مالكان باغ ها براي حفاظت از باغ‌ها را نام مي‌برد.

تدوين ضوابط و مقررات تشويقي

مشاور طرح راهبردي باغ بزرگ شهر مي‌گويد: ضوابط و مقررات تشويقي براي ايجاد كاربري‌هاي مورد نظر براي مالكان تعريف شده به طوري كه مالكان براي دريافت پروانه ساختماني نبايد هزينه‌اي پرداخت كنند.

وي از ديگر امتيازات به مالكان كوچه‌ باغ‌هاي كوچه بيوك را معافيت آنها از پرداخت عوارض نوسازي تا 5 سال و كاهش عوارض نوسازي  به ميزان 5 درصد به ازاي كاشت هر 2 اصله درخت عنوان مي‌كند.

سهيلي پور مي‌گويد: طرح ثبت و حفاظت از كوچه‌باغ‌هاي اين منطقه با هدف ثبت آنها در فهرست آثار طبيعي ملي كشور توسط اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان با جديت دنبال مي‌شود.

وي ادامه مي‌دهد: حفاظت از اين كوچه باغ‌ها، فرصت پياده‌روي در باغات تاريخي با قدمت 500 سال را براي شهروندان يزدي ايجاد مي‌كند.

وي با اشاره به وجود كوچه باغ هاي فراوان در اين محدوده مي‌افزايد: نسبت به احياي اسامي قديمي 20 كوچه باغ محدوده با مشاركت شهروندان و پشتيباني سازمان رفاهي و تفريحي شهرداري يزد اقدام شده تا به اين ترتيب همه كوچه‌باغ‌هاي موجود در محدوده حفاظت شود.

اين مشاور مي‌افزايد: تا زماني كه كوچه باغ‌هاي اين محدوده به ثبت آثار ملي برسد، مردم با همكاري يگان حفاظت ميراث فرهنگي و اجرائيات شهرداري منطقه 1 يزد نسبت به حفاظت از ديوارهاي باغ‌هايي كه در حقيقت عامل ايجاد كوچه باغ‌ها هستند، اقدام مي‌كنند.

وي با اشاره به اينكه در 20 درصد محدوده ساخت و ساز انجام شده اما بقيه آن زمين هاي مزروعي و باغ ها است، مي‌گويد: مالكان اين اراضي و باغ‌ها كه از تمكن مالي مناسبي برخوردار هستند، از همراهان شهرداري براي احياي كوچه باغ‌هاي قديمي و حفاظت از باغ‌ها هستند.

سهيلي پور ادامه مي‌دهد: از ويژگي‌هاي صحراي كوچه بيوك، مي‌توان به سكونت صاحبان باغ‌ها و اراضي در خانه‌هاي مجاور صحرا اشاره كرد به طوري كه از فضاي باغ‌ها و اراضي براي كشت و كار و تفريح استفاده مي‌شده است.

همكاري مالكان براي حفاظت از باغ‌ها

مشاور طرح راهبردي باغ بزرگ شهر از عزم سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري يزد براي پلاك‌كوبي درختان باغ‌هاي اين محدوده براي جلوگيري از تعرض به آنها خبر مي‌دهد و مي‌افزايد: اعلام آمادگي مالكان باغ‌ها براي پلاك‌كوبي درختان موجود در باغ‌هاي شخصي نيز در اين محدوده قابل توجه است.

وي ادامه مي‌دهد: 3 حلقه چاه آب به نام‌هاي قبله، گلشن  و سيبك در اطراف محدوده باغ بزرگ شهر وجود دارد كه آب مورد نياز براي آبياري باغ‌ها را تامين مي‌كنند و متوسط آبدهي اين چاه‌ها 43 ليتر در ثانيه است.

سهيلي پور مي‌افزايد: هر يك هكتار باغ در اين محدوده به يك ليتر در ثانيه آب نياز دارد از اين رو براي آبياري وسعت 12 هكتاري باغ بزرگ شهر، 12 ليتر آب در ثانيه كافي است.

وي از جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در اين محدوده با محوريت واحد اجرائيات شهرداري منطقه يك خبر مي‌دهد و مي‌افزايد: اولويت‌هاي اجراي طرح باغ بزرگ شهر، حفاظت از باغ‌ها، كوچه باغ ها و درختان محدوده است